คู่มือสุดยอดวิธีการอ่านฉลากอาหารภาษาญี่ปุ่น

Posted on by

ได้เอาไปใช้ได้สะดวกกัน แม้คุณจะพูดญี่ปุ่นได้ แต่ย่อมก็ไม่รู้จักตัวอักษรหมดแน่นอน จึงเป็นงานยากพอดูที่จะแกะคำในภาษานี้บนฉลากอาหารต่างๆ แม้ฉันจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงส่วนประกอบแปลกๆ ซึ่งอาจต้องนำไปเขียนในหัวข้อถัดไป เพราะมันยาวมาก

แต่ฉลากในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็ดูจะไม่ค่อยยอกข้อมูลเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไรนัก อย่างเช่น ฉลากจะบอกคุณว่าในนี้ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักๆ อะไรบ้าง แต่แทบจะไม่เอ่ยถึงวิตามินหรือแร่ธาตุที่ไม่สำคัญบอกกำกับไว้ด้วย (แต่ถ้าคุณซื้อพวกขนมปัง ซีเรียล ฯลฯ ข้อมูลพวกนี้มักจะขึ้นบอกด้วย)

ฉันพยายามแปลคำเพื่อให้เกิดความหลากหลายเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่บางคำนั้นอาจแตกต่างไปบ้าง แต่โดยรวมแล้วยังมีความหมายเดียวกัน อย่างเช่น “賞味期限” and “消費期限” ซึ่งทั้งสองคำนั้นมีความหมายเดียวกันคือ “ควรบริโภคก่อน, บริโภคก่อน” หรือ ง่ายๆ วันหมดอายุนั้นเอง.

และบอกไว้ก่อนเลยว่า ตารางข้างล่างนี้ ฉันไม่ได้แกะคำแบบคำต่อคำหรอกนะคะ ซึ่งคุณอยากแกะละก็ ตารางแกะคำศัพย์จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกคำพวกนี้ที่ฉันทำมาให้แล้ว ไปใช่ต่อได้เลยคะ

ตารางคำศัพท์บอกฉลากในภาษาญี่ปุ่น

 

ตัวคันจิ ตัวฮิรากานะ ตัวโรมะจิภาษาอังกฤษเจอได้ที่ไหน
種類別名称  しゅるいべつめいしょうshuruibetsumeishouประเภท

ของอาหาร/ชื่อ

บนหัวฉลาก
名称めいしょうmeishouประเภท

ของอาหาร/ชื่อ

เหมือนข้างบน
種類別しゅるいべつshuruibetsuประเภท
種類  しゅるいshuruiประเภท/

หมวดหมู่

種類 + 別  หรือ

“種類別” เป็นความหมายเดียวกัน

商品名しょうひんめいshouhinmeiชื่อผลิตภัณฑ์ส่วนมากแล้วมักจะอยู่บนฉลาก
品名ひんめいhinmeiชื่อผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับข้างบน
商品 しょうひんshouhinชื่อผลิตภัณฑ์商品 + 名 หรือ “商品名” เป็นความหมายเดียวกัน
原材料名げんざいりょうめいgenzairyoumeiวัตถุดิบ/ส่วนประกอบอยู่ตรงด้านขวาข้างๆ คำว่า

“名称” หรือ “種類別”

内容量ないようりょうnaiyouryouปริมาณอยู่ใต้คำว่า  

原材料名 แต่บางครั้งก็ปรากฏอยู่ที่อื่น

内容ないようnaiyouส่วนประกอบ/สลาร内容量 หรือจำนวนปริมาณของสิ่งนั้น
りょうryouปริมาณ内容量 หรือจำนวนปริมาณของสิ่งนั้น
賞味期限しょうみきげんshoumikigenควรบริโภคก่อน/วันหมดอายุปรกติจะมีการ

บอกวันอยู่แล้ว แต่บางครั้งก็จะเขียนบอกว่า “ดูข้างๆ กล่อง” หรือคำอะไรประมาณนั้นในภาษาญี่ปุ่น

消費期限しょうひきげんshouhikigenควรบริโภคก่อน/วันหมดอายุเหมือนข้างบน
保存方法ほぞんほうほうhozonhouhouวิธีการเก็บรักษา

(หลังจากเปิดแล้ว)

จะเขียนอยู่ข้างบนข้อมูลต่างๆ
保存ほぞんhozonการเก็บรักษา保存方法 หรือ “วิธีการเก็บรักษา”
方法ほうほうhouhouวิธีเก็บ保存方法 หรือ

“วิธีการเก็บรักษา”

主要栄養成分しゅようえいようせいぶんshuyoueiyouseibunข้อมูบด้านโภชนาการ(หลัก)เขียนอยู่

ข้างบนของหัวข้อโภชนาการ

栄養成分えいようせいぶんeiyouseibunข้อมูบด้านโภชนาการเช่นเดียวกับข้างบน
栄養成分表示えいようせいぶんひょうじeiyouseibunhyoujiข้อมูบด้านโภชนาการเช่นเดียวกับข้างบน

 

主要しゅようshuyouส่วนประกอบหลัก主要栄養成分 หรือตรงในส่วนของข้อมูลด้านโภชนาการ
栄養えいようeiyouข้อมูบด้านโภชนาการ主要栄養成分 หรือ

栄養成分 “ข้อมูลบด้านโภชนาการ”

成分せいぶんseibunส่วนประกอบ主要栄養成分 หรือ

栄養成分 “ข้อมูลบด้านโภชนาการ”

表示ひょうじhyoujiรายชื่อ/ตาราง栄養成分表示 หรือ
“ข้อมูลด้านโภชนาการ”
産地さんちsanchiผลิตที่/ปลูกที่เอาไว้บอกที่มา

ของอาหารชิ้นนั้นๆ

原産国名げんさんこくめいgensankokumeiประเทศที่ผลิตเขียนบอกไว้ว่านี่เป็นสินค้านำเข้า
国産こくさんkokusanผลิตในประเทศเขียนบอกไว้ว่านี่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ
さんsanสถานที่ผลิตปรกติจะเห็นคำนี้อยู่บนชั้น, ตรา ฯลฯ ที่จะเขียนบอกชื่่อสถานที่นั้นๆ พร้อมด้วยคำว่า   産 ว่ามาจากที่ไหนด้วยกำกับด้วยเช่นกัน
加工年月日かこうねんがっぴkakounengappiวันที่สินค้าเข้ากระบวนการผลิตมักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์ ที่จัดการมาเรียบร้อยแล้ว
養殖ようしょくyoushokuฟาร์มมักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/ปลา
解凍かいとうkaitou“เคย

ละลายการแช่แข็งไว้แล้ว”

มักจะเห็นฉลากพวกนี้บนอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์ ที่เคยคลายการแช่แข็งไว้ก่อนแล้ว
加熱用かねつようkanetsuyouปรุงก่อนรับประทานมักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์
刺身用さしみようsashimiyouใช้ทำซาซิมิได้มักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์
生食用なましょくようnamashokuyouสามารถกินดิบๆ/สดๆ ได้เลยมักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์
味付あじつけajitsukeปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วมักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์ (สังเกตง่ายๆ คุณจะเห็นความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ปรกติ)

 

地鶏じどりjidoriใช้ระบบเลี้ยงแบบเปิดพบเห็นได้ใน

ผลิตภัฑณ์ประเภทเนื้อไก่

当たりあたりatari“ต่อ” หรือ

“สำหรับ”

1箱 (100g) 当たり

หรือ “ต่อ 1 กล่อง (100 g)”

はこhakoต่อกล่อง1箱 (100g) 当たり

หรือ “ต่อ 1 กล่อง (100 g)

パックpakkuต่อแพ็ค1パック (100ml) 当たり หรือ “ต่อ 1 แพ็ค (100ml)”
ーほん, ーぼん, ーぽん-hon, -bon, -ponต่อขวด(ที่มีขนาดยาว)1本 (53g) あたり
koต่อหน่วยทั่วไป1箱 (100g) 当たりหรือ

“ต่อ 1 กล่อง (100 g)”

ตารางบอกข้อมูลคำศัพท์ด้านคุณค่าโภชนาการ

ตารางข้างล่างนี้จะบอก “ข้อมูลด้านคุณค่าด้านโภชนาการ”  หรือ “ ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยปรกติแล้วมักจะบอก จำพวก แคลอรี่, หรือสารอาหารอื่นๆ แต่บางครั้ง ก็จะมีบอกพวกวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ เอาไว้ด้วยเช่นกัน

 

ศัพท์ญี่ปุ่นตัวฮิรากานะตัวโรมะจิภาษาอังกฤษหมายเหตุ
エネルギー             enerugii“พลังงานที่จะได้รับ” หรือ “แคลอรี่”
熱量ねつりょうnetsuryouแคลอรี่
たんぱく質        たんぱくしつtanpakushitsuโปรตีนมักเขียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น “タンパク質” หรือ “たん白質”
炭水化物            たんすいかぶつtansuikabutsuคาร์โบไฮเดรต
ナトリウムnatoriumuโซเดียม
脂質ししつshishitsuไขมัน
カルシウム              karushiumuแคลเซียม
糖類とうるいtouruiน้ำตาลใช้คำเดียวกันว่า “砂糖,” พบเห็นคำนี้ได้ในส่วนของวัตถุดิบ
てつtetsuธาตุเหล็ก
亜鉛あえんaenสังกะสี
葉酸ようさんyousanกรดโฟลิก
食物繊維しょくもつせんい                     shokumotsuseniเส้นใยอาหารในตัวอักษรคันจินั้นอาจเขียนคนละแบบกัน
ビタミンbitaminวิตามินอาหารพวกขนมปัง/ซีเรียล มักจะเขียนบอกไว้ใต้ในส่วนของวัตถุดิบ โดยจะบอกเพิ่มเติมไปอีกว่า มีวิตามินใดในนี้มั้ง (B,C ฯลฯ)
食塩相当量しょくえんとうそうりょうshokuentousouryouปริมาณเกลือ

วิธีอ่านฉลากข้อมูลด้านโภชนาการ

ยกตัวอย่างด้วยภาพฉลากของซอส ช่องด้านบนจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า “栄養成分表示 ซึ่งหมายถึง “ข้อมูลด้านโภชนาการ, คุณค่าทางโภชนาการ” และข้างๆ ข้อความดังกล่าวด้านซ้าย คุณจะเห็น ปริมาณที่ควรบริโภคต่อครั้ง ซึ่งในรูปนี้หมายถึง ต่อ 100 กรัม (100gあたり) โดยหมายเลขแสดงอธิบายทั้งหมดนั้นจะเป็นการอธิบายถึงคุณค่าทางโภชนาการต่อการบริโภคหนึ่งครั้ง (100 กรัม)

“あたり” สามาาถเขียนได้ทั้งสองแบบคือ  “当たり”    หรือ   “当り.”

ต่อไปคือการอ่านจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด จากในภาพจะเขียนไว้คือ “エネルギー” แต่ยังสามารถเขียนได้อีกแบบคือ “熱量” ต่อจำนวน 100 กรัม ซึ่งในฉลากระบุในนี้มีทั้งหมด 89 แคลอรี่

โดยฉลากส่วนใหญ่นั้นมักจะแสดงข้อมูลทั้งหมดอธิบายเป็นแบบนี้ แตกต่างกันไป ซึงประกอบไปด้วย โปรตีน (たん白質), ไขมัน (脂質), คาร์โบไฮเครต(炭水化物), และ โซเดียม (ナトリウム) แต่สำหรับ น้ำตาลนั้น หลายๆ ฉลากและยี่ห้อนั้นมักจะคิดรวมไปอยู่กับ “คาร์โบไฮเครต” เลย แต่ในรูปนี้ ได้บอกว่ามีน้ำตาลประเภท ไลโคปีน(リコピン)  ผสมอยู่ด้วย พร้อมด้วยปริมาณเกลือ (食塩相当量) บอกไว้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบางทีก็บอกไว้หรือไม่ก็ตาม แล้วแต่ยี่ห้อ

ลองตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันไหมคะ

ในรูปนี้เราจะเห็นแคลอรี่เขียนไว้คือ “エネルギー” ตามด้วยโปรตีน (たんぱく質),ไขมัน (脂質), คาร์โบไฮเครต (炭水化物), และ โซเดียม (ナトリウム) ร่วมด้วยธาตุอื่นๆ ประกอบไปด้วย แคลเซียม (カルシウム), แม็คนีเซียม (マグネシウム), เหล็ก(鉄), สังกะสี(亜鉛), เลซิทิน (レシチン), คอเลสเตอรอล(コレステロール), และ ไอโซฟลาโวน (イソフラボン).

ต่อไปเรามาดูฉลากของโยเกิร์ตกัน

อีกครั้งเราจะได้เห็นคำว่า คุณค่าทางโภชนาการ ระบุอยู่ “栄養成分” และ คำว่า (100g当たり) ซึ่งหมายถึงต่อการบริโภคหนึ่งครั้ง 100 กรัม

ครั้งนี้เราจะสังเกตคำว่า แคลอรี่ นั้นเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งคือ “熱量” แทนที่จะใช้คำว่า  “エネルギー”  แทน นอกจากนั้นในฉลากเราจะเห็น โปรตีน  (たんぱく質), ไขมัน (脂質), คาร์โบไฮเครต (炭水化物), โซเดียม sodium (ナトリウム) และ แคลเซียม  (カルシウム) ระบุไว้ในฉลากตามลำดับ

ทางด้านขวาของฉลากนั้น ใต้คำว่า ประกอบด้วยส่วนประกอบอื่นๆ คือ  関与成分 (かんよせいぶん, kanyo seibu,) ซึ่งในนี้ได้ระบุว่ามีแบคทีเรียแบบมีประโยชน์อะไรประกอบอยู่ในนี้บ้าง (พิมพ์ระบุด้วยตัวเอียง)

สุดท้ายนี่เรามาดูที่ฉลากของกราโบล่ากันคะ ซึ่งในรูปนี้ฉันเขียนอธิบายไว้หมดแล้วทางด้านซ้าย โดยจากในรูปคุณจะได้เห็นว่่ามีวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายระบุเขียนบอกไว้ด้วยเช่นกัน (ยกเว้นหัวข้อคอลัมน์ด้านซ้ายที่เขียนไว้ว่า ข้อมูลของนม)

โปรดสังเกตว่า คาร์โบไฮเดรต (炭水化物) ได้ระบุออกเป็นสองส่วนคือ น้ำตาล(糖類) และ ใยอาหาร(食物繊維) โดยการแบ่งแบบนี้คุณจะไม่ได้เห็นบ่อยๆ ในฉลากอื่นๆ

 

Comments are disabled