คู่มือสุดยอดวิธีการอ่านฉลากอาหารภาษาญี่ปุ่น

Posted on by

ได้เอาไปใช้ได้สะดวกกัน แม้คุณจะพูดญี่ปุ่นได้ แต่ย่อมก็ไม่รู้จักตัวอักษรหมดแน่นอน จึงเป็นงานยากพอดูที่จะแกะคำในภาษานี้บนฉลากอาหารต่างๆ แม้ฉันจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงส่วนประกอบแปลกๆ ซึ่งอาจต้องนำไปเขียนในหัวข้อถัดไป เพราะมันยาวมาก

แต่ฉลากในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็ดูจะไม่ค่อยยอกข้อมูลเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไรนัก อย่างเช่น ฉลากจะบอกคุณว่าในนี้ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักๆ อะไรบ้าง แต่แทบจะไม่เอ่ยถึงวิตามินหรือแร่ธาตุที่ไม่สำคัญบอกกำกับไว้ด้วย (แต่ถ้าคุณซื้อพวกขนมปัง ซีเรียล ฯลฯ ข้อมูลพวกนี้มักจะขึ้นบอกด้วย)

ฉันพยายามแปลคำเพื่อให้เกิดความหลากหลายเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่บางคำนั้นอาจแตกต่างไปบ้าง แต่โดยรวมแล้วยังมีความหมายเดียวกัน อย่างเช่น “賞味期限” and “消費期限” ซึ่งทั้งสองคำนั้นมีความหมายเดียวกันคือ “ควรบริโภคก่อน, บริโภคก่อน” หรือ ง่ายๆ วันหมดอายุนั้นเอง.

และบอกไว้ก่อนเลยว่า ตารางข้างล่างนี้ ฉันไม่ได้แกะคำแบบคำต่อคำหรอกนะคะ ซึ่งคุณอยากแกะละก็ ตารางแกะคำศัพย์จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกคำพวกนี้ที่ฉันทำมาให้แล้ว ไปใช่ต่อได้เลยคะ

ตารางคำศัพท์บอกฉลากในภาษาญี่ปุ่น

 

ตัวคันจิ ตัวฮิรากานะ ตัวโรมะจิ ภาษาอังกฤษ เจอได้ที่ไหน
種類別名称   しゅるいべつめいしょう shuruibetsumeishou ประเภท

ของอาหาร/ชื่อ

บนหัวฉลาก
名称 めいしょう meishou ประเภท

ของอาหาร/ชื่อ

เหมือนข้างบน
種類別 しゅるいべつ shuruibetsu ประเภท
種類   しゅるい shurui ประเภท/

หมวดหมู่

種類 + 別  หรือ

“種類別” เป็นความหมายเดียวกัน

商品名 しょうひんめい shouhinmei ชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนมากแล้วมักจะอยู่บนฉลาก
品名 ひんめい hinmei ชื่อผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับข้างบน
商品 しょうひん shouhin ชื่อผลิตภัณฑ์ 商品 + 名 หรือ “商品名” เป็นความหมายเดียวกัน
原材料名 げんざいりょうめい genzairyoumei วัตถุดิบ/ส่วนประกอบ อยู่ตรงด้านขวาข้างๆ คำว่า

“名称” หรือ “種類別”

内容量 ないようりょう naiyouryou ปริมาณ อยู่ใต้คำว่า  

原材料名 แต่บางครั้งก็ปรากฏอยู่ที่อื่น

内容 ないよう naiyou ส่วนประกอบ/สลาร 内容量 หรือจำนวนปริมาณของสิ่งนั้น
りょう ryou ปริมาณ 内容量 หรือจำนวนปริมาณของสิ่งนั้น
賞味期限 しょうみきげん shoumikigen ควรบริโภคก่อน/วันหมดอายุ ปรกติจะมีการ

บอกวันอยู่แล้ว แต่บางครั้งก็จะเขียนบอกว่า “ดูข้างๆ กล่อง” หรือคำอะไรประมาณนั้นในภาษาญี่ปุ่น

消費期限 しょうひきげん shouhikigen ควรบริโภคก่อน/วันหมดอายุ เหมือนข้างบน
保存方法 ほぞんほうほう hozonhouhou วิธีการเก็บรักษา

(หลังจากเปิดแล้ว)

จะเขียนอยู่ข้างบนข้อมูลต่างๆ
保存 ほぞん hozon การเก็บรักษา 保存方法 หรือ “วิธีการเก็บรักษา”
方法 ほうほう houhou วิธีเก็บ 保存方法 หรือ

“วิธีการเก็บรักษา”

主要栄養成分 しゅようえいようせいぶん shuyoueiyouseibun ข้อมูบด้านโภชนาการ(หลัก) เขียนอยู่

ข้างบนของหัวข้อโภชนาการ

栄養成分 えいようせいぶん eiyouseibun ข้อมูบด้านโภชนาการ เช่นเดียวกับข้างบน
栄養成分表示 えいようせいぶんひょうじ eiyouseibunhyouji ข้อมูบด้านโภชนาการ เช่นเดียวกับข้างบน

 

主要 しゅよう shuyou ส่วนประกอบหลัก 主要栄養成分 หรือตรงในส่วนของข้อมูลด้านโภชนาการ
栄養 えいよう eiyou ข้อมูบด้านโภชนาการ 主要栄養成分 หรือ

栄養成分 “ข้อมูลบด้านโภชนาการ”

成分 せいぶん seibun ส่วนประกอบ 主要栄養成分 หรือ

栄養成分 “ข้อมูลบด้านโภชนาการ”

表示 ひょうじ hyouji รายชื่อ/ตาราง 栄養成分表示 หรือ
“ข้อมูลด้านโภชนาการ”
産地 さんち sanchi ผลิตที่/ปลูกที่ เอาไว้บอกที่มา

ของอาหารชิ้นนั้นๆ

原産国名 げんさんこくめい gensankokumei ประเทศที่ผลิต เขียนบอกไว้ว่านี่เป็นสินค้านำเข้า
国産 こくさん kokusan ผลิตในประเทศ เขียนบอกไว้ว่านี่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ
さん san สถานที่ผลิต ปรกติจะเห็นคำนี้อยู่บนชั้น, ตรา ฯลฯ ที่จะเขียนบอกชื่่อสถานที่นั้นๆ พร้อมด้วยคำว่า   産 ว่ามาจากที่ไหนด้วยกำกับด้วยเช่นกัน
加工年月日 かこうねんがっぴ kakounengappi วันที่สินค้าเข้ากระบวนการผลิต มักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์ ที่จัดการมาเรียบร้อยแล้ว
養殖 ようしょく youshoku ฟาร์ม มักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/ปลา
解凍 かいとう kaitou “เคย

ละลายการแช่แข็งไว้แล้ว”

มักจะเห็นฉลากพวกนี้บนอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์ ที่เคยคลายการแช่แข็งไว้ก่อนแล้ว
加熱用 かねつよう kanetsuyou ปรุงก่อนรับประทาน มักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์
刺身用 さしみよう sashimiyou ใช้ทำซาซิมิได้ มักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์
生食用 なましょくよう namashokuyou สามารถกินดิบๆ/สดๆ ได้เลย มักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์
味付 あじつけ ajitsuke ปรุงรสมาเรียบร้อยแล้ว มักจะเห็นในอาหารประเภท ซีฟู๊ด/เนื้อสัตว์ (สังเกตง่ายๆ คุณจะเห็นความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ปรกติ)

 

地鶏 じどり jidori ใช้ระบบเลี้ยงแบบเปิด พบเห็นได้ใน

ผลิตภัฑณ์ประเภทเนื้อไก่

当たり あたり atari “ต่อ” หรือ

“สำหรับ”

1箱 (100g) 当たり

หรือ “ต่อ 1 กล่อง (100 g)”

はこ hako ต่อกล่อง 1箱 (100g) 当たり

หรือ “ต่อ 1 กล่อง (100 g)

パック pakku ต่อแพ็ค 1パック (100ml) 当たり หรือ “ต่อ 1 แพ็ค (100ml)”
ーほん, ーぼん, ーぽん -hon, -bon, -pon ต่อขวด(ที่มีขนาดยาว) 1本 (53g) あたり
ko ต่อหน่วยทั่วไป 1箱 (100g) 当たりหรือ

“ต่อ 1 กล่อง (100 g)”

ตารางบอกข้อมูลคำศัพท์ด้านคุณค่าโภชนาการ

ตารางข้างล่างนี้จะบอก “ข้อมูลด้านคุณค่าด้านโภชนาการ”  หรือ “ ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยปรกติแล้วมักจะบอก จำพวก แคลอรี่, หรือสารอาหารอื่นๆ แต่บางครั้ง ก็จะมีบอกพวกวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ เอาไว้ด้วยเช่นกัน

 

ศัพท์ญี่ปุ่น ตัวฮิรากานะ ตัวโรมะจิ ภาษาอังกฤษ หมายเหตุ
エネルギー              enerugii “พลังงานที่จะได้รับ” หรือ “แคลอรี่”
熱量 ねつりょう netsuryou แคลอรี่
たんぱく質         たんぱくしつ tanpakushitsu โปรตีน มักเขียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น “タンパク質” หรือ “たん白質”
炭水化物             たんすいかぶつ tansuikabutsu คาร์โบไฮเดรต
ナトリウム natoriumu โซเดียม
脂質 ししつ shishitsu ไขมัน
カルシウム               karushiumu แคลเซียม
糖類 とうるい tourui น้ำตาล ใช้คำเดียวกันว่า “砂糖,” พบเห็นคำนี้ได้ในส่วนของวัตถุดิบ
てつ tetsu ธาตุเหล็ก
亜鉛 あえん aen สังกะสี
葉酸 ようさん yousan กรดโฟลิก
食物繊維 しょくもつせんい                      shokumotsuseni เส้นใยอาหาร ในตัวอักษรคันจินั้นอาจเขียนคนละแบบกัน
ビタミン bitamin วิตามิน อาหารพวกขนมปัง/ซีเรียล มักจะเขียนบอกไว้ใต้ในส่วนของวัตถุดิบ โดยจะบอกเพิ่มเติมไปอีกว่า มีวิตามินใดในนี้มั้ง (B,C ฯลฯ)
食塩相当量 しょくえんとうそうりょう shokuentousouryou ปริมาณเกลือ

วิธีอ่านฉลากข้อมูลด้านโภชนาการ

ยกตัวอย่างด้วยภาพฉลากของซอส ช่องด้านบนจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า “栄養成分表示 ซึ่งหมายถึง “ข้อมูลด้านโภชนาการ, คุณค่าทางโภชนาการ” และข้างๆ ข้อความดังกล่าวด้านซ้าย คุณจะเห็น ปริมาณที่ควรบริโภคต่อครั้ง ซึ่งในรูปนี้หมายถึง ต่อ 100 กรัม (100gあたり) โดยหมายเลขแสดงอธิบายทั้งหมดนั้นจะเป็นการอธิบายถึงคุณค่าทางโภชนาการต่อการบริโภคหนึ่งครั้ง (100 กรัม)

“あたり” สามาาถเขียนได้ทั้งสองแบบคือ  “当たり”    หรือ   “当り.”

ต่อไปคือการอ่านจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด จากในภาพจะเขียนไว้คือ “エネルギー” แต่ยังสามารถเขียนได้อีกแบบคือ “熱量” ต่อจำนวน 100 กรัม ซึ่งในฉลากระบุในนี้มีทั้งหมด 89 แคลอรี่

โดยฉลากส่วนใหญ่นั้นมักจะแสดงข้อมูลทั้งหมดอธิบายเป็นแบบนี้ แตกต่างกันไป ซึงประกอบไปด้วย โปรตีน (たん白質), ไขมัน (脂質), คาร์โบไฮเครต(炭水化物), และ โซเดียม (ナトリウム) แต่สำหรับ น้ำตาลนั้น หลายๆ ฉลากและยี่ห้อนั้นมักจะคิดรวมไปอยู่กับ “คาร์โบไฮเครต” เลย แต่ในรูปนี้ ได้บอกว่ามีน้ำตาลประเภท ไลโคปีน(リコピン)  ผสมอยู่ด้วย พร้อมด้วยปริมาณเกลือ (食塩相当量) บอกไว้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบางทีก็บอกไว้หรือไม่ก็ตาม แล้วแต่ยี่ห้อ

ลองตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันไหมคะ

ในรูปนี้เราจะเห็นแคลอรี่เขียนไว้คือ “エネルギー” ตามด้วยโปรตีน (たんぱく質),ไขมัน (脂質), คาร์โบไฮเครต (炭水化物), และ โซเดียม (ナトリウム) ร่วมด้วยธาตุอื่นๆ ประกอบไปด้วย แคลเซียม (カルシウム), แม็คนีเซียม (マグネシウム), เหล็ก(鉄), สังกะสี(亜鉛), เลซิทิน (レシチン), คอเลสเตอรอล(コレステロール), และ ไอโซฟลาโวน (イソフラボン).

ต่อไปเรามาดูฉลากของโยเกิร์ตกัน

อีกครั้งเราจะได้เห็นคำว่า คุณค่าทางโภชนาการ ระบุอยู่ “栄養成分” และ คำว่า (100g当たり) ซึ่งหมายถึงต่อการบริโภคหนึ่งครั้ง 100 กรัม

ครั้งนี้เราจะสังเกตคำว่า แคลอรี่ นั้นเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งคือ “熱量” แทนที่จะใช้คำว่า  “エネルギー”  แทน นอกจากนั้นในฉลากเราจะเห็น โปรตีน  (たんぱく質), ไขมัน (脂質), คาร์โบไฮเครต (炭水化物), โซเดียม sodium (ナトリウム) และ แคลเซียม  (カルシウム) ระบุไว้ในฉลากตามลำดับ

ทางด้านขวาของฉลากนั้น ใต้คำว่า ประกอบด้วยส่วนประกอบอื่นๆ คือ  関与成分 (かんよせいぶん, kanyo seibu,) ซึ่งในนี้ได้ระบุว่ามีแบคทีเรียแบบมีประโยชน์อะไรประกอบอยู่ในนี้บ้าง (พิมพ์ระบุด้วยตัวเอียง)

สุดท้ายนี่เรามาดูที่ฉลากของกราโบล่ากันคะ ซึ่งในรูปนี้ฉันเขียนอธิบายไว้หมดแล้วทางด้านซ้าย โดยจากในรูปคุณจะได้เห็นว่่ามีวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายระบุเขียนบอกไว้ด้วยเช่นกัน (ยกเว้นหัวข้อคอลัมน์ด้านซ้ายที่เขียนไว้ว่า ข้อมูลของนม)

โปรดสังเกตว่า คาร์โบไฮเดรต (炭水化物) ได้ระบุออกเป็นสองส่วนคือ น้ำตาล(糖類) และ ใยอาหาร(食物繊維) โดยการแบ่งแบบนี้คุณจะไม่ได้เห็นบ่อยๆ ในฉลากอื่นๆ

 

Comments are disabled